Otus.ba » Rekuperacija

Rekuperacija

Ekološka ventilacija …

… kroz papir

Obnavljanje vzduha pomoću uređaja Lossnay preuzima toplotu od vazduha koji se izbacuje i tako omogućava značajnu godišnju uštedu energije.
Struja zasićenog vazduha na izlasku se u uređaju Lossnay križa s čistim vazduhom na ulasku, bez ikakvog fizičkog kontakta. Lossnay samostalno vrši obnavljanje vazduha s ispravnim procentom vlage (operacija uklanjanja vlage ljeti i vlaženje vazduha zimi). Obnavljanje vazduha se vrši uz temperaturu koja je približna temperaturi prostora. Lossnay ima krug premosnica koji omogućuje “free cooling” u prelaznim razdobljima.

Top

Besplatni info telefon 0800 56789

Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 08:00-16:00